วิธีการขอใบอนุญาต / ใบอนุญาตในการขายยาสูบในประเทศไทย

เรียนลูกค้าทุกท่าน

ในการเป็นผู้ค้าปลีกของ Snus สวีเดนและซื้อผลิตภัณฑ์ของเราคุณต้องแสดงให้เราเห็นว่าคุณมีใบอนุญาต / ใบอนุญาตในการขายยาสูบในประเทศไทยที่ออกในชื่อธุรกิจของคุณ

นี่คือเอกสารที่คุณต้องใช้สำหรับใบอนุญาตยาสูบ / ใบอนุญาตที่แผนกสรรพสามิต

1. เอกสารการลงทะเบียนการค้าในธุรกิจของคุณ

2. หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ

3. ถ้าคุณเช่าสิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจของคุณคุณต้องเช่าเอกสารจากผู้เช่า

ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตอยู่ที่ 1,000 บาทต่อปี

กรุณาติดต่อแผนกสรรพสามิตที่ นี่